Strmene

Vysokopevnostný priamy strmeň
Vysokopevnostný priamy dlhý strmeň
Vysokopevnostný lýrovitý strmeň
Vysokopevnostný stočený strmeň