Skrutka so šesťhrannou hlavou

Úplne závitovaná
Čiastočne závitovaná