Vnútorná šesťhranná drážka

Úplne zavitovaná
Úplne zavitovaná
Čiastočne závitovaná
Čiastočne závitovaná
Nízka hlava
Nízka hlava