Skrutky s jemnými stúpaniami

Stúpanie závitu 75
Stúpanie závitu 75
Stúpanie závitu 100
Stúpanie závitu 100
Stúpanie závitu 125
Stúpanie závitu 125
Stúpanie závitu 150
Stúpanie závitu 150
Stúpanie závitu 200
Stúpanie závitu 200
Stúpanie závitu 300
Stúpanie závitu 300