Oceľ

Podložka s vydutým vonkajším ozubením
Podložka s vydutým vonkajším ozubením "AZV", čierna oceľ, DIN 6798V