Vejárovitá podložka

Vonkajšie ozubenie "AZ"
Vnútorné ozubenie "JZ"
Vyduté vonkajšie ozubenie "AZV"
Dvojité ozubenie "DD"
Vypuklé vnútorné ozubenie "JZC"