Kontaktná podložka

Úzka séria
Úzka séria "E" - NFE 25511
Stredná séria
Stredná séria "M"- NFE 25511
Široká séria
Široká séria "L"- NFE 25511